Log-in | Registeer
Home | Nieuws | Zoek | Wedstrijden|  |  Contact

Algemene voowaarden & Privacy

Door gebruik te maken van Arcadegame.be, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden met inbegrip van de privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onderstaande Algemene voorwaarden & privacy policy, gelieve dan geen gebruik te maken van Arcadegame.be.

Algemene Voorwaarden

Alle informatie die arcadegame.be communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken of aangeboden worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Arcadegame.be richt zich tot een breed publiek.
Arcadegame.be biedt geen garantie dat alle inhoud van de website geschikt is voor minderjarigen.

Arcadegame.be en hun beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Arcadgame.be verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Arcadegame.be.

Arcadegame.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Arcadegame.be en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Arcadegame.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Arcadegame.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Arcadegame.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Arcadegame.be is daarvoor afdoende. Het is aan Arcadegame.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.


Privacy

1. Gegevens van bezoekers

Arcadegame.be hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Arcadegame.be treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Arcadegame.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Arcadegame.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.


2. Cookies

Arcadegame.be maakt gebruik van zogenaamde "cookies" om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Arcadegame.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

2a. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

2b. Affiliate Marketing

Arcadegame.be maakt gebruik van affiliate marketing partners. Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners belonen voor de gegenereerde verkopen of leads die de affiliate heeft aangeleverd. De affiliates zorgen voor vertoning van de advertenties, deze techniek impliceert in sommige gevallen het gebruik van "cookies". Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de affiliate marketing partners op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

2c. Verwijderen & beheren van cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Voor meer informatie over het verwijderen en het beheren van cookies kan u terecht op volgende site
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/

3. Vragen

Bezoekers kunnen doormiddel van het contactformulier welke terug te vinden is op de site in contact komen met de beheerder(s) van Arcadegame.be teneinde meer informatie omtrent hun privacy te bekomen.

4. Disclaimer

Arcadegame.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.Arcadegame.be.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Arcadegame.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.Arcadegame.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.


2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Arcadegame.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er is echter een uitzondering op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


3. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Arcadegame.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Arcadegame.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Hiervoor kan u contact opnemen met de beheerder(s) van Arcadegame.be en dit via het contactformulier welke terug te vinden is op de site.